Reactie pers op boek School en ouder schouder aan schouder

NBD Biblion
Redacteur en Recensent
NBD Biblion
Zo breng je educatief partnerschap tot stand
Ervaringsdeskundigheid ouders


Aan de hand van de door haarzelf ontwikkelde GLANS-methode gaat de auteur in op de wijze waarop schoolteams en individuele leerkrachten op een professionele manier contact met ouders kunnen onderhouden om educatief partnerschap tot stand te brengen. Het boek over dit actuele onderwerp bestaat uit drie delen: algemene informatie over het belang van ouderbetrokkenheid en de relatie tussen ouder/kind/leraar (onder andere aandacht voor diversiteit), een deel waarin de leraar als contactpersoon tussen kind en ouder centraal staat (onder meer met voorbeelden over de voorbereiding en het voeren van lastige gesprekken) en een deel waarin de directeur als regisseur en rolmodel centraal staat (onder andere met de in het basisonderwijs bekende PDCA-cyclus). Doelgroep is het team van de basisschool dat wil investeren in contact met ouders. Het taalgebruik is niet moeilijk, de teksten lezen prettig en sluiten aan op de dagelijkse praktijk waardoor ze voldoende inspirerend zijn om er direct mee aan de slag te kunnen (onder meer door vragen en opdrachten te maken om je eigen situatie in beeld te brengen).

Ons aanbod educatief partnerschap

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?

De ambassadeurs