Femmy Sassen

Femmy Sassen

directeur
Montessorischool De Wielerbaan
Wat doen jullie momenteel met de Glans-techniek? 

“We zijn onderdeel van de Glans-pilotgroep binnen onze Stichting Consent. Zojuist hebben we het trainingstraject met Marja Klaver afgerond. We zijn bezig geweest met voorbereiding en implementeren. De volgende stap zal de borging zijn binnen onze school. We hebben geoefend met verschillende gesprekstechnieken en kaders aangeven. Het gedrag van leraren is op een positieve manier veranderd.

De praktijk is erg goed met de theorie verbonden tijdens de training. Hierdoor kunnen we het geleerde direct in praktijk brengen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders. Ze vertellen wat hun hoop en dromen zijn voor hun kind. Ook hebben we afgesproken hoe we willen gaan samenwerken. De hoop- en dromengesprekken hebben we tevens met de kinderen gevoerd. Zo hebben we in kaart gebracht waar hun talent ligt en wat ze graag willen worden.”

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd?

“We hebben hele positieve reacties ontvangen van de ouders.  De driehoeksgesprekken (ouder- leraar en kind-leraar) hebben veel opgeleverd. Kinderen voelen zich gehoord en zien dat de leraar hetzelfde voor ze wil als hun ouders. Er is helderheid voor het kind over wat er van hem verwacht wordt. Het kind ervaart zo geen loyaliteitsconflict, wat wel kan gebeuren als de leraar en ouder niet op een lijn zitten.

Als team hebben we ook onze samenwerking verder verdiept. Ouders succesvol betrekken doen we echt met elkaar!

Leraren storten vanaf het begin van het schooljaar op de ‘emotionele bankrekening’ van de ouders. Hierdoor komen we in situaties die extra zorg vragen voor het kind, veel gemakkelijker op een lijn met ouders."

Bekijk hier het video interview met Femmy:

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.