Zo vergroot je het effect van je advies aan leerkrachten

IB post
Marja Klaver
08 januari 2019
vergrootglas
Adviesgesprek

Het effect van je advies meet je zo

De casus

Henk, de leerkracht van groep 4, heeft een probleem met Daan. Daan vraagt vaak en veel, soms negatieve, aandacht. Henk heeft al verschillende strategieën uitgeprobeerd; van negeren, tot positieve aandacht, van streng zijn tot uitvallen. Diep in zijn hart vindt Henk Daan een vervelend ventje. Daans gedrag vergroot de onrust in de groep.

Henk voelt zich handelingsverlegen als het gaat om Daan. Hij wil graag handvatten voor Daan. Henk vraagt Mariët, de IB’er van de middenbouw en gedragsspecialist, om advies. Mariët heeft gekeken, opnamen gemaakt en nu is daar de afspraak. Henk kijkt ernaar uit. Mariët ziet er tegen op. Henk vraagt vaker advies. Henk luistert, zegt dat hij er blij mee is, maar doet er vervolgens weinig mee.

Jammer, want Mariët ziet niet alleen wat Henk goed doet, ze ziet ook wat Henk beter kan doen. Ze heeft het gesprek vanuit de formule E= KxA voorbereid en wil graag met Henk het effect meten.

De formule E = KxA

E staat voor het Effect dat jouw advies heeft op de verandering die daardoor plaats vindt.

K staat voor de Kwaliteit van jouw advies. Zwart-wit gesteld: is de kwaliteit van het advies nul, dan heeft je advies geen effect op het gedrag van de ander.

A staat voor de Acceptatie van het advies. Wordt je advies door de ander, om welke reden dan ook, niet geaccepteerd, ook dan is de uitkomt van deze rekensom nul.

Van deze formule kun je nog iets leren, je kunt hem namelijk op twee manieren opschrijven.

1. E = K x a

In het geval van de K met de hoofdletter, kun je denken aan een computerverkoper. Die adviseert de klant op basis van zijn deskundigheid.

Het kan zijn, dat Henk van de deskundigheid van Mariët wil profiteren en vooral een deskundig advies wil van hoge kwaliteit. In dat geval staat de deskundigheid van Mariët als gedragsspecialist centraal in het komende adviesgesprek.

Mariët formuleert ter voorbereiding op het gesprek met Henk haar beste advies op basis van haar observatie in de klas.

2. E = k x A

De A van acceptatie krijgt een hoofdletter, wanneer de adviesvrager moeite heeft of zal hebben om het advies uit te voeren. Dan is het belangrijk dat de adviesgever meerdere mogelijkheden aan de adviesvrager voorlegt. Daardoor kan de adviesvrager zelf een keuze voor een advies maken.

Want hier geldt de wetmatigheid, dat je het meest houdt van een zelf bedachte of zelf gekozen oplossing. Omdat je als vanzelf die oplossing kiest die je jezelf ziet doen. Ook al vraagt dat een verantwoord risico. De kunst is om iemand voorbij zijn comfortzone te laten kijken en te durven laten gaan. In zo’n geval komen ook coachingsvaardigheden om de hoek kijken.

De ervaring heeft Mariët geleerd dat het effect van haar adviezen aan Henk tot nu toe niet groot is geweest. Zij wil in het gesprek met Henk speciaal letten op het wel of niet accepteren van haar adviezen. Om die reden heeft zij meerdere adviezen voorbereid.

Het gesprek en de uitkomst ervan

Mariët legt Henk de formule uit en vraagt wat hij wil. Henk vertelt dat hij, vanuit wat hij kan en weet, alles geprobeerd heeft. Mariët zegt dat zij nog wel mogelijkheden ziet.

In dat geval wil Henk graag samen zoeken naar dat advies, waar hij werkelijk wat mee kan. Mariët stelt hem vragen, vertelt wat haar in de observatie is opgevallen. Ze raken in een diepgaand gesprek en formuleren een actieplan. Het plan begint met een kindgesprek met Daan, om te ontdekken wat Daan van Henk, de klas en zijn ouders nodig heeft. Op basis van die uitkomsten overweegt Henk een gesprek met de ouders of een driehoekgesprek. Mariët is als sparringpartner op de achtergrond aanwezig. Samen vullen zij de formule in, als evaluatie van het gesprek. Henk is tevreden over de kwaliteit van het samen gevonden advies en het is voor hem goed uitvoerbaar. Mariet heeft er vertrouwen in. Henk belooft haar op de hoogte te houden.

Adviesvaardigheden versterken

Dit is een praktische manier om het effect van je advies te meten. Het is een van de manieren waarop je spelenderwijs je adviesvaardigheden kunt versterken. Wil jij jezelf trainen in advies- en coachingsvaardigheden, dan is de leergang ‘Resultaatgericht begeleiden’ mogelijk iets voor jou. 

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website

Aanbod voor IB'ers

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?