Tekentafel

Schoolontwikkeling

De beste manier om de toekomst te voorspellen is door deze zelf te scheppen. 

 

Mensen willen graag veranderen, als dat verbeteren betekent.

Waarom zijn veranderprocessen voor schoolontwikkeling noodzakelijk?

Een ding is zeker: iedereen in het onderwijs werkt, krijgt te maken met verandering. Onderzoek leert dat slechts 30% van deze trajecten slaagt. Een goede aanpak zorgt voor meetbaar resultaat. De Klaver Academie voegt veranderkundige en psychologische deskundigheid in het onderwijs toe. 

De uitdaging is om een heldere visie te verwoorden, die door het hele team gedragen wordt. Iedereen wordt mede-eigenaar van het veranderproces, door samen te verbeelden hoe de gewenste ontwikkeling eruit gaat zien. Vervolgens is het de kunst om deze wensen te vertalen in concrete doelen in het schooljaarplan. Zodat er merkbare verbeteringen optreden voor kinderen, hun ouders en leraren.

Zo kom je van de huidige naar de gewenste situatie

De juiste vraag leidt tot de juiste oplossing

We starten met twee kernvragen: hoe ziet de vernieuwing eruit en wat is er dan verbeterd? Bijvoorbeeld: Hoe ziet gepersonaliseerd leren er voor onze school uit? Wat betekent het als we teambreed om de 6 weken ouder-kind-leraar-gesprekken gaan voeren? Hoe maken we van deze twee scholen een mooie, nieuwe school? Hoe zetten we de professionaliteit van leraren in plaats van de methoden centraal?  

Routeplanning

Hoe kom je van de huidige naar de nieuwe situatie? Als de strategie bekend is, komen de structuur en de mensen aan bod. Dit vraagt om vernieuwing van de (samen)werkwijze en de werkprocessen. En dus ook om nieuw gedrag. Essentieel om de verandering te laten slagen.

Veranderen is als een reis. Als je weet waar je naartoe wilt, weet je wanneer je op de goede weg bent.
schoolontwikkeling

De 5 essentiële veranderaspecten:

  • als de visie inspirerend is...
  • er besef van urgentie is...  
  • het plan uitgekiend is...
  • de middelen beschikbaar zijn... 
  • en de noodzakelijke competenties aanwezig zijn...

...dan wordt verandering een succes! 

De bereidheid tot verandering is rechtevenredig met het begrip voor de noodzaak daartoe.
Wil je ontdekken of je met dit thema winst kunt behalen?
Laat vrijblijvend een quick scan maken
0522 - 470 578Afspraak

Hoe begeleiden wij verbetertrajecten?

Met het uitstippelen van de route helpen wij graag. Evenals met het begeleiden van de reis. We maken samen een gefaseerde en weloverwogen aanpak met inbreng van alle betrokkenen. Het zijn zulke fascinerende processen!

Een goede start is het halve werk

Elk traject begint met een intake- en kennismakingsgesprek met - als het even kan - het gehele team. In deze bijeenkomst gebruiken we ‘De Reis’ als metafoor voor het aankomende verbetertraject.

Deze vragen komen aan bod: Waarom op reis? Wie gaat er mee? Hoe ziet de bestemming eruit? Wat heb je nodig om van deze reis een succes te maken?  

Het reisschema in etappes

Na deze sessie ontwikkelen we het reisschema, verdeeld in verschillende etappes. Het reisplan zelf is maatwerk, de manier waarop het tot stand komt ook. Dat gaat meestal in samenspraak met het gehele team. Soms maken we in overleg met een stuurgroep een voorstel. Regelmatig dicteren de mogelijkheden van het team hoever we in een schooljaar komen. De reis neemt soms meerdere jaren in beslag. 

Het proces onderweg

Gedurende de reis ontdek je je eigen en elkaars veranderkracht. Je leert de kwaliteit van je innoverend vermogen kennen. Je ervaart hoe je je mindset op 'growth' kunt richten. Tijdens de reis experimenteer je al met de gewenste veranderingen, zodat je goed voorbereid op de plaats van bestemming aankomt. 

Schoolontwikkeling en veranderingen die slagen

Workshop Masterclass Verandermanagement

In een dagdeel werk je met een team van directeuren aan je eigen veranderplan. Je krijgt drie verschillende invalshoeken om je plan aan te scherpen. Hier lees je alles over de opzet van deze baanbrekende workshop.

Training Appreciative Enquiry

Onze ervaring met Appreciative Enquiry is verrassend goed. Met deze innovatieve methode ga je uit van wat nu al werkt. In deze training krijg je de fijne kneepjes hiervan in je vingers, zodat je verandering een klinkend succes wordt.

Leergangen Schoolontwikkeling

We hebben vanuit onze expertise met verandermanagement de leergang 'Leidinggeven aan verandering' ontwikkeld. Ook bieden we de leergang 'Professionele leergemeenschap en omgaan met verschillen'. Beide zijn goedgekeurd door het Schoolleidersregister als formeel leren. Hier zie je een overzicht van ons totale aanbod leergangen voor schoolleiders.

Maatwerk

We onderzoeken samen zowel de huidige als de gewenste situatie. Vervolgens ontwikkelen we een marsroute met deze uitgangspunten in gedachten: 

  • We organiseren een collectief en aantrekkelijk leerproces, waarbij alle teamleden betrokken zijn
  • We vragen en benutten de feedback van ouders en kinderen 
  • We gebruiken 'best practices' vanuit verandermanagement
  • We combineren een compact traject met verschillende vormen van herhaling, om borging te garanderen

Neem contact met ons op om de mogelijkheden en vorm voor een maatwerk traject te bespreken.

Kompas

Referenties

Welmoed en Liesbeth
Traineracteurs voor de Klaveracademie
Theater a la carte
Geertje van de Put
directeur
Amaliaschool
Cees Joosen
directeur
Dr. Algraschool te Leeuwarden

Ons totale aanbod voor Schoolontwikkeling

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?