Klaverblad

Klaver Academie voor onderwijsprofessionals

Haal het   uit jezelf.

Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan

Blog voor onderwijsprofessionals

Klaverblad

Dubbeltjes groeien van hoge verwachtingen naar kwartjes

Klaverblad
Marja Klaver
21 april 2021
groei

Heb jij alle ouders in beeld? 

“In Nederland blijf je een dubbeltje, tenzij je als kwartje geboren bent.” Een ouderwetse uitspraak? Helaas niet meer! De laatste jaren is deze uitspraak weer actueel, daarin vormt Nederland samen met Amerika en Denemarken de uitzondering op de regel. We creëren onbedoeld ongelijke kansen in het onderwijs. Met het inhalen van de achterstanden, wordt juist deze ongelijkheid nu extra zichtbaar. Want ook uit onderzoek blijkt dat de eerste schoolsluiting een relatief grote impact heeft gehad op leerlingen met een lage of gemiddelde sociale economische status, leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, leerlingen uit eenouder- of grote gezinnen en laagpresteerders.

Dit is dan ook hét moment om er schoolbreed iets aan te doen!  

In dit blog stippen we de oorzaken van de groeiende ongelijkheid aan en geven we je praktische tips over wat je als leraar kunt doen om de kansengelijkheid te bevorderen. Lees vooral de case study over een geweldig project dat we met De Drieslag hebben gerealiseerd. Hopelijk inspireert het je om samen met je team in te zetten op succesvol samenwerken met ouders. Wist je dat samenwerken met ouders op de 3e plaats staat van bewezen effectieve interventies voor kansengelijkheid?  

Oorzaken van de kansenongelijkheid, zoals blijkt uit onderzoek

 • De segregatie in het onderwijs is zichtbaar, al op het schoolplein. Er zijn de goed presterende, doorgaans witte, scholen aan de ene en de minder goed presterende, doorgaans zwarte, scholen aan de andere kant.
 • Kinderen moeten in het huidige systeem al heel vroeg een schoolkeuze maken, terwijl switchen in ons huidige systeem niet makkelijk is.
 • Ouders die het kunnen betalen geven schaduwonderwijs, lees privéonderwijs, door betaalde bijlessen en training.
 • Leraren zijn niet goed toegerust om samen te werken met ouders die een meer praktische opleiding of met ouders, die praktisch geen opleiding hebben genoten, waardoor educatief partnerschap juist met deze ouders niet goed van de grond komt.
 • Leraren onderschatten onbedoeld de betrokkenheid van ouders met een meer praktische opleiding en overschatten de betrokkenheid van ouders met een meer theoretische opleiding.
 • Ouders en ook leraren hebben hoge verwachtingen van kinderen die voor een kwartje geboren, en minder hoge verwachtingen van kinderen die voor een dubbeltje geboren zijn.

Hoe kun jij als leraar kansengelijkheid bevorderen?

Gelukkig kun jij als leraar veel betekenen. En hoe! Onderzoek wijst uit dat jouw invloed als leraar op nummer 1 van bewezen effectieve interventies voor kansengelijkheid staat.

 1. Een hele goede leraar zijn voor alle kinderen in de klas.
 2. Extra onderwijstijd vrijmaken voor kinderen die dat nodig hebben.
 3. Succesvol samenwerken met ouders.

En over dit laatste wil ik het graag met je hebben. Dit is wat ik weet wat werkt:

 1. Heb hoge verwachtingen van ieder kind in je klas
  Richt je vooral op de kinderen die ongewild een achterstand oplopen en de opgelopen achterstand niet inhalen, als je niet iets extra’s doet.

   
 2. Voer kind- en driehoekgesprekken en luister heel goed naar de wensen en dromen van je leerlingen
  Neem dit mee in je verwachtingen van dit kind. Wat betekent die wens voor de ontwikkeling van het kind dit schooljaar?

   
 3. Benader ieder kind vanuit een mindset gericht op groei en ontwikkeling
  Je weet: hoge verwachtingen werken als een selffulfilling prophecy. Kinderen pikken die verwachtingen van je op.

   
 4. Vertel ouders hoe belangrijk zij zijn voor de ontwikkeling van hun kind op school
  Maak hier een mooi bij jou passend verhaal van, zeg, 1 minuut. Vertel dit vaak en veel aan ouders. Vooral aan ouders met wie samenwerken nog niet als vanzelf gaat.  

   
 5. Lees onze case study van De Drieslag en ontdek hoe zij ouderbetrokkenheid in hun scholen vorm hebben gegeven
  We zijn enorm trots op het project dat we met hen hebben gerealiseerd en delen dit heel graag met jou. Juist nu je zo druk bent om de achterstanden in te halen, is het essentieel om dat samen met ouders te doen. Zij zijn de schakel die soms over het hoofd wordt gezien, terwijl zij juist zo belangrijk zijn.

Tot slot

Wil je je nog wat verder in de theorie verdiepen? In dit seminar over kansrijke interventies om de negatieve effecten van corona te beperken van 7 april jl. kun je vanaf 24:00’ zien waarom ouderbetrokkenheid als werkende interventie wordt gezien.

Heb je een vraag, feedback of een reactie? Laat van je horen en ik reageer.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website

Populaire blogs

Marja Klaver
Zo werk je als leerkracht samen met ouders - zowel door ouderbetrokkenheid als ouderparticipatie.
Marja Klaver
In dit blog krijg je 7 tips, waarmee je het beeldbellen en telefoneren stroomlijnt en professionaliseert
Marja Klaver
Met dit stappenplan vertaal je een werkwondertje, oftewel een succeservaring in je werk, naar een werkroutine

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan

Waarom Klaver Academie?

 • Maatwerk in coaching, training en leergangen
 • Gespecialiseerd in het versterken
  van onderwijsprofessionals sinds 1998
 • Gericht op duurzame verandering
 • Slim aanbod van theorie en praktijk
 • Blended learning met praktische online en offline trainingen

Geregistreerde leergangen en trainingen

Veel van ons aanbod is geregistreerd bij het Schoolleidersregister en Lerarenregister. Je behaalt zo punten voor je herregistratie. Ook zijn wij geregistreerd in het CRKBO.

Schoolleidersregister

Registerleraar

crkbo

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan