Casus: Boze ouders, ontkennende leerkracht

School met Glans
Marja Klaver
10 januari 2019
boze ouders
Meervoudige partijdigheid

Casus van de boze ouders

De ouders van Tim, uit groep 6, zijn ongerust. Vader is boos, krijgt geen voet aan de grond bij de leerkracht, Anneloes. Tim zit niet lekker in zijn vel, en de ouders zijn ervan overtuigd dat dit komt omdat Tim op school wordt gepest. Anneloes herkent dit echter niet. In de klas is het haar nog nooit opgevallen dat Tim wordt gepest. Hij heeft juist 2 vriendjes met wie hij veel optrekt. De ouders van Tim zijn boos, omdat Anneloes er niets aan doet. Tim ziet echt niet goed in zijn vel en wil er thuis niet over praten. Ze zijn erg bezorgd. Moeder heeft tegen Anneloes gezegd, dat zij het erg vindt dat ze niet samenwerken. Vader is het zat en wil een gesprek met de directeur, Babette. Hij heeft een ochtend vrij geregeld van zijn werk. Het gaat niet goed, hij wil weten wat er is, de onderste steen moet boven.

Wanneer ik meervoudig partijdig ben, bijvoorbeeld wanneer ik een leerkracht coach in opdracht van de schoolleiding, vind ik het durven vertrouwen op mijn ‘professionele zelf’ een grote uitdaging. Vanuit mijn werk met directeuren en leraren als het gaat om de betrokkenheid van ouders heb ik ervaren hoe belangrijk het is om als directeur duidelijk en zichtbaar partij te kiezen voor én het kind én de ouders én de leraar én de school. Dan helpt het begrip meervoudige partijdigheid, uitgewerkt door de Hongaars Amerikaanse psychiater Iván Böszörmenyi-Nagy (1920-2007). Bij meervoudige partijdigheid ga je met elke belanghebbende partij in gesprek. Je luistert open en nieuwsgierig naar ieders kant van het verhaal. Je neemt ieders zienswijze serieus en kiest geen partij. Klinkt goed, toch?

En hoe doe je dat dan precies, als de ouder voor je bureau staat?

De vier essentiële pijlers

1. ‘Allesomvattende’ communicatie

Je gaat elk gesprek open in. Je luistert actief en wel zo dat je het perspectief van deze partij op de situatie begrijpt. Je vraagt door naar het belang of de behoefte van deze partij.

Alles wat je zegt, mag gehoord worden door de andere partijen die een rol spelen in de situatie.

Je vraagt de ouder te gaan zitten, je haalt even een kop koffie, zodat je je kunt concentreren op het gesprek. Je vraagt, nadat je zowel de ouder als jezelf, de koffie hebt gegeven, wat er vanuit het perspectief van de ouder, aan de hand is. Je meldt dat je dit ook met de leerkracht Anneloes bespreekt.

2. Erkenning

Je geeft elke partij erkenning voor zijn of haar standpunt, belang of behoefte. Essentieel daarin is dat je dit doet, zonder deze partij gelijk te geven. Dat doe je door goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen naar wat er aan de hand is en naar hoe ieder partij de situatie beleeft.

Vader vertelt dat ze zich thuis ongerust maken. Tim is veel stiller, de laatste tijd. Hij zit niet goed in zijn vel. Tim wil er niet over praten. Wel zegt hij dat hij het niet leuk vindt op school. Zijn vrouw heeft met Juf Anneloes van groep 5 gesproken. Zij herkent hun zorgen niet.

Dus, zo vat de directer het verhaal van vader samen: “Als ik het goed begrijp dan maken jullie je zorgen om Tim, je weet niet goed wat de reden is en Juf Anneloes herkent jullie zorgen niet.”

3. Empathie

Je maakt en onderhoudt een open relatie met iedere partij. Je verplaatst je in ieders positie. Je zoekt bewust naar de behoefte of wens van de ander, zodat je begrip en sympathie voor die ander op kunt brengen. Dit geeft je inzicht in wat elke partij denkt, voelt of wil.

De vader van Tim is erg bezorgd om Tim, omdat hij signalen van pesten herkent uit zijn eigen jeugd. Hij is bang dat zijn zoon Tim hier ook mee te maken heeft. Het kan toch heel goed dat de juf het niet ziet, wanneer en dat er gepest wordt. Dat was vroeger bij hem ook zo. Babette, de directeur, luistert goed en hoort de zorg van de vader om zijn zoon.

4. Vertrouw op jezelf en denk in win-win

Je vertrouwt op jezelf en je professionaliteit. Wanneer je iedereen gehoord hebt, tekent zich een weg af die naar een oplossing leidt. Een oplossing die recht doet aan de verschillende belangen. Denken vanuit een win-win perspectief is daarbij een goede hulp.

In gesprek met Anneloes hoort Babette, dat Tim het in de klas goed naar zijn zin heeft. Hij heeft twee vriendjes met wie hij veel en vaak optrekt. In gesprek met Tim, hoort Anneloes geen reden voor zorg. Toch is er wat aan de hand, geeft Babette aan. Zijn ouders zijn bezorgd. Anneloes stelt voor om een gesprek te voeren met zowel de ouders van Tim als met Tim zelf. Dat lijkt Babette een goed idee.

Tijdens het gesprek met Tim wordt duidelijk dat hij zich niet lekker voelt op zijn voetbalclub. Voetballen vindt hij wel leuk, maar sommige jongens van de oudere teams zijn niet zo aardig en pesten soms. Het lijkt dat daar voor Tim de angel zit. Babette besluit met de ouders te spreken en hen hierover in te lichten. De ouders zijn blij dat Tim vertelt heeft wat er speelt en besluiten met de voetbalclub in gesprek te gaan. Zo wordt het probleem uiteindelijk opgelost.

Tot slot

Het is de kunst om eerst met de verschillende partijen te spreken en de belangen en behoeften van de diverse spelers in kaart te brengen en van iedere partij te verwoorden wat wiens belang is.

Welke situatie in jouw school is op dit moment gebaat bij meervoudige partijdigheid? Wil je hier graag professionele begeleiding bij? Neem dan contact met ons op. We bieden gerichte coaching voor directeuren.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website

Ons aanbod voor schoolleiders

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.