Magda Nijmeijer

Magda Nijmeijer

directeur
Dr. M.L. Kingschool - Daltonschool
Hoe werken jullie met de Glans-techniek in de school?

“We hebben 1,5 jaar geleden gekozen voor de Glans-techniek. We waren zelf op school al begonnen met ouderbetrokkenheid. Vanuit onze Stichting Consent wilden we hier op alle scholen aandacht aan geven. Zodat we allemaal dezelfde taal spreken, iedere school wel met zijn eigen invulling.

We hebben voor Glans gekozen, omdat de werkwijze ons aanspreekt. Je werkt in concrete stappen naar een resultaat. Je kunt eruit halen wat voor jouw school werkt en waar je mee aan de slag wilt. In plaats van bij de ouders, begin je eerst bij het versterken van je school en de leerkrachten. Vanuit deze sterke basispositie is het mogelijk om alle ouders gestructureerd te betrekken.

Samen met 8 andere scholen hebben we een pilot-groep gevormd om de Glans-techniek te implementeren. Dit werkte erg prettig, omdat we elkaar enthousiast maakten en van elkaars ervaringen konden leren. Marja Klaver heeft ons echt aan de hand genomen tijdens deze bijeenkomsten.”

Wat heeft de Glans-techniek jullie opgeleverd? 

“Ouders voelen zich gehoord en gezien op onze school. Ze vertellen ons dat ze het gevoel hebben dat er wat wordt gedaan met hun mening. Er is een goede wisselwerking, waarbij ouders zich uitgenodigd voelen om met goede ideeën te komen. Ze zijn echte ambassadeurs geworden. 

We komen gemakkelijker samen op een lijn om samen te werken in het belang van het kind.

Ook hebben we onze gesprekscyclus met ouders veranderd. Aan het begin van het jaar voeren we een hoop- en dromengesprek met de ouders. Hierin leggen we vast wat ze graag willen voor hun kind. En op welke wijze ze contact met ons willen onderhouden. Bijvoorbeeld via mail of liever telefonisch, welke tijd van het jaar, de frequentie etc.

Doordat er een relatie met elke ouder is, merken we dat als er een vraagstuk ontstaat rondom een kind, we dit goed samen kunnen oplossen. De relatie is hiertegen bestand en je kunt meer hebben van elkaar."

Bekijk hier de videoreferentie met Magda:

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.