Hans Rendering en team

Hans Rendering en team

clusterdirecteur
Stichting SOOOG
Waarom hebben jullie voor de Glans-techniek gekozen?

“Een van de speerpunten in ons strategisch beleidsplan is ouderbetrokkenheid. In het tijdschrift Kader las ik: ‘100% succesvolle ouderbetrokkenheid; het kán met de Glans-techniek’. Dit was wat ik zocht! Geen genoegen nemen met minder, maar – in het belang van alle kinderen – gaan voor dit ambitieuze doel!

Met vier schoolcoördinatoren heb ik inmiddels het eerste jaar van de leergang afgerond. 
Samenvattend zie ik dat in de 4 scholen de ouderbetrokkenheid groter is geworden. De Glans-techniek heeft impact op de leerkrachten; zij leren beter om te gaan met ouders.”

Ouderbetrokkenheid met de Glans-techniek? Doen!
Hoe werken jullie met de Glans-techniek?

“We hebben in de train-de-trainer-bijeenkomsten samen met Marja Klaver elke les voorbereid, zeer inspirerend en nuttig. Naast de theoretische verdieping en de praktische tips hebben we veel geleerd van het bespreken van praktijksituaties en het uitwisselen van ervaringen over zowel teamleden als ouders.

Het online programma biedt veel achtergrondinformatie, kleine filmpjes met eyeopeners, direct toepasbare tools om de Glans-techniek te implementeren voor zowel de schoolcoördinator als de leerkrachten. Je kunt samen met je team praktisch aan de slag om educatief partnerschap met ouders in je school te ontwikkelen. 
Het boek ‘School en ouder – schouder aan schouder’, dat  elke leerkracht heeft gekregen, blijkt een praktisch naslagwerk.

Al met al reden genoeg voor mij en de schoolcoördinatoren om uit te zien naar het tweede jaar!"

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.