Boek 'School en ouder, schouder aan schouder'

Jacqueline Moleman
Moeder
van 2 schoolgaande kinderen
De volgende keer neem ik ‘gewoon’ je boek mee voor de leraar,
School en ouder schouder aan schouder

Er komt weer glans

Ik heb Marja’s boek met dubbele belangstelling gelezen. Enerzijds omdat ze een bevlogen, kundige, betrokken en lieve vriendin van me is. Anderzijds omdat ik als moeder van een zoon met ADD en een dochter die werd gepest, het echt moeilijk vond om hierover goed te communiceren met de leraar en mentor. Al snel lijkt het alsof je als ouder kritiek op de leraar hebt, terwijl je alleen je kind wilt helpen. De volgende keer neem ik ‘gewoon’ je boek mee voor de leraar, Marja. Dan komt er weer glans!

De ambassadeurs

Ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?