Betrek elke ouder met de Glans-techniek

Arja Kerpel
Redactielid wij-leren.nl kennisplatform voor het onderwijs
Wij-leren.nl kennisplatform voor het onderwijs
Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item.
omslag boek

Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item. Hoe werk je aan een goede relatie tussen de school en ouders?

De relatie tussen ouders en school

Waarom zou je zoveel moeite doen voor een goede verhouding met ouders? Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Dat kan school op diverse manieren vormgeven. Het boek gaat uit van educatief partnerschap. Dat wil zeggen dat de leerkracht inbreng heeft als onderwijsprofessional en de ouder als ervaringsdeskundige. 

Werken met verschillen

De kinderen op school komen uit diverse milieus: laag- of hoogopgeleid, rijk of arm, autochtoon of allochtoon. Elke ouder is anders en daarmee waardevol.  Normen en waarden van ouders kunnen verschillen van de schoolcultuur. Als je ouders niet begrijpt, stel dan vragen. Het kan heel verhelderend zijn om de motivatie van ouders te weten. Verwelkom en accepteer diversiteit. Het omgaan met diversiteit is onderdeel van de professionele ontwikkeling van de leerkracht. Elke leerling heeft recht op een leerkracht die hem/haar respecteert in zijn eigenheid.

In het boek School en ouder, schouder aan schouder beschrijft Marja Klaver aan de hand van de Glans-techniek hoe je een glanzende relatie kunt opbouwen.

Lees de hele recensie op website van Wij-leren.

De ambassadeurs

Ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?