Traject op maat om ouderbetrokkenheid te versterken

Nienke Koertshuis
directeur
ODBS Het Kompas
Onze leerkrachten voelen zich veilig en gesteund. En ze weten dat ik als directeur achter, naast of desnoods voor hen sta.
Nienke Koertshuis
Waarom hebben jullie gekozen voor een traject Ouderbetrokkenheid volgens de Glans-techniek?

“We hadden al eerder goede ervaringen met Klaver CT en wilden graag een nieuw traject op maat voor onze school. We hadden de wens om het contact met de ouders verder te versterken.

Om twee belangrijke redenen:

  1. We wilden een heldere visie rond ouderbetrokkenheid uitdragen. Zodat we als school, als team en als individuele leerkrachten echt náast alle ouders kunnen staan, om ze proactief bij de school te betrekken. We wilden duidelijkheid bieden aan de ouders door verwachtingen over en weer uit te spreken en afspraken te maken. Vanaf de start van de schoolloopbaan van het kind wilden we een optimale dynamiek creëren in de driehoek leraar-ouder-kind.
  2. Destijds hadden we een grotendeels nieuw team op school. We zagen dit traject ook als mogelijkheid voor teambuilding. Gezamenlijk hebben we gekozen voor ouderbetrokkenheid als speerpunt voor onze school. We wilden dit graag onder professionele begeleiding met alle teamleden ontwikkelen.”
Wat levert het traject jullie op? 

“We staan als team op één lijn, we reageren op dezelfde manier. Er zijn duidelijke afspraken met alle ouders. Zij weten nu precies waar ze aan toe zijn. Als team hebben we gekeken op welke wijze we willen samenwerken met onze ouders. We hebben hiervoor een goede structuur opgezet zodat alle teamleden weten hoe te handelen. Onze leerkrachten zijn zekerder in het voeren van gesprekken met ouders. Ze voelen zich veilig en gesteund. En ze weten dat ik als directeur achter, naast of desnoods voor hen sta.

Ouderbetrokkenheid staat nu periodiek op de agenda van zowel het teamoverleg, het MT en de MR. Doordat we nu praktische handvatten hebben en een handige meetlat, houden we zicht op hoe de zaken ervoor staan. Zo blijft het onderwerp actueel en houden we elkaar scherp.”

Kun je een praktijkvoorbeeld geven van wat er veranderd is door het traject?

“Bij de start van het schooljaar is er met alle ouders (vanaf groep 4 met hun kind) een welkomstgesprek. Daarin worden verwachtingen en afspraken over en weer uitgesproken en gemaakt.

Een concreet voorbeeld hiervan is dat er nu veel minder leerlingen te laat komen. Onze afspraken hierover maken we duidelijk in dit gesprek. Bij 3 x te laat komen zegt de leerkracht er iets van, bij 4 x de directeur en bij 5 x geven we het door aan de leerplichtambtenaar. Dit was altijd al de afspraak, maar het was niet bij alle ouders bekend. Ook sta ik als directeur bij het begin van elke schooldag op het plein. De IB’er staat bij de trap. Zo is het voor de ouders gemakkelijk om even contact te maken met een korte vraag of mededeling. Het gevolg is dat er bijna geen kind meer te laat komt. En het voorkomt onnodige en lastige gesprekken met ouders.

Een ander voorbeeld is dat we driehoekgesprekken voeren met de leerling erbij. Als onderdeel van het traject zijn onze leerkrachten daarvoor getraind in gespreksvaardigheden. In deze gesprekken worden met ouders en leerlingen doelen afgesproken op sociaal-emotioneel gebied (bv. de leerling wil graag meer vriendjes) en op cognitief gebied (bv. de leerling wil graag de tafels kennen). Het gevolg is dat de leerling zich gehoord en serieus genomen voelt. Daarmee neemt het ook zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Interessant is dat er soms een nieuwe dynamiek tussen ouder en kind ontstaat. Bijvoorbeeld als de leerling zelf vraagt of het 1 x per week overhoord kan worden door de ouder. Of de leerling geeft aan dat het overhoren eigenlijk niet gebeurt, maar dat het dat wel graag zou willen. Leerkrachten hebben geleerd om met deze – soms meervoudige – partijdigheid om te gaan. En ouders weten hierdoor ook beter hoe ze hun kind kunnen begeleiden.”

Zou je het traject aanraden aan andere scholen?

“Ik gun elke school zo’n traject! Als je van ouderbetrokkenheid een speerpunt wilt maken, geeft dit traject je de benodigde professionele vaardigheden en praktisch bruikbare handvatten en technieken. Ook wanneer je op teamniveau meer samenhang wil creëren en het belangrijk vindt om een gezamenlijke visie uit te dragen rond de samenwerking met ouders, is dit een uitstekende keuze. Ik kan het iedereen aanraden.”

Bekijk ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.