Ouderbetrokkenheid versterken

Anje Bechtel
directeur
Educatief Centrum Theo Thijssen te Zutphen
We spreken de ervaringsdeskundigheid van ouders aan.

"Onze houding naar ouders is veranderd. We zien ouders meer als partner waar we mee samenwerken in het belang van hun kind. De leerkracht als professional, de ouder als ervaringsdeskundige. Ouders voelen zich gehoord en hebben/krijgen vertrouwen in de school. De sfeer in school is hierdoor verbeterd.

Ouders, kinderen en leerkrachten gaan met plezier naar school. Dat is een grote winst.”

Ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?