Ouderbetrokkenheid met scholengroep

Femmy Sassen
directeur
Montessorischool De Wielerbaan te Enschede
We krijgen concrete handvatten om beter met ouders te communiceren.

Femmy Sassen is directeur van De Wielerbaan. Ze vertelt over het resultaat van ruim een jaar werken met de Glans-techniek: "We hebben geoefend met verschillende gesprekstechnieken, kaders aangeven en gedragsverandering. De praktijk werd erg goed met de theorie verbonden tijdens de training. Hierdoor konden we het geleerde direct in praktijk brengen." 

Ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?