Onze IB'ers zijn unaniem positief over dit traject. Dat is zeldzaam goed!

Marleen Roth
teamleider E&D-team
SWV Twente Noord
De vraag: rust onze IB'ers toe resultaatgericht te coachen en begeleiden
handen op elkaar

"Binnen ons Samenwerkingsverband geven wij vorm aan passend onderwijs. Flinke veranderingsprojecten, waarbij ook de IB’ers een grote verantwoordelijkheid dragen. Zij dienen in een vooral begeleidende rol het team en leerkrachten te ondersteunen in de omgang met de zorgleerling. In dat kader hebben wij de Klaver Academie gevraagd een traject op maat te maken, om IB’ers te leren resultaatgericht te coachen en begeleiden." 

IB’ers zijn de spin in het zorgweb van ieder school. Zij begeleiden leerkrachten wanneer er kinderen in hun klas buiten de boot dreigen te vallen.

De ambitie van het SWV Twente Noord is:

 • IB’ers handelen professioneler in het begeleiden, adviseren en coachen van hun collega’s
 • IB’ers helpen hun collega’s te reflecteren op hun eigen onderwijskundig handelen, waardoor er geen kinderen onnodig verwezen worden naar het speciaal onderwijs
 • IB’ers dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
 • IB’ers verbreden van het zorgprofiel van de school

Het resultaat - professionele communicatie

‘Het was niet vanzelfsprekend om onze al hoog opgeleide IB’ers voor dit traject te enthousiasmeren. Zij zijn – terecht – kritisch over wat zij voor hun tijd en energie terugkrijgen. In dit licht is het des te verheugender om vast te stellen dat ik zelden zo unaniem positieve geluiden heb gehoord, als over de tweedaagse die ze nu bij de Klaver Academie hebben gevolgd’
Kees Hendriks, oud-directeur SWV Twente Noord  

Reacties van deelnemers:

“Ik vond het erg nuttig om te leren op welke wijze ik leerkrachten kan begeleiden. Ik heb geleerd dat dit echt iets anders is dan adviseren. Op het gebied van professionele communicatie kan ik me nog verder verdiepen in het doorvragen bij de leerkracht om zo meer tot de kern te komen.”  

 “Ik heb geleerd hoe ik mijzelf leeg kan maken, om zo echt naar de leerkracht te luisteren. Zo kan ik me beter inleven en daarmee voelen wat er speelt. Ik durf leerkrachten nu meer te confronteren met wat ik zie. Door open te formuleren en ook complimenten te maken, creëer ik een veilige omgeving waarin hiervoor ruimte is.”

  De opzet - gerichte competentieontwikkeling

  De opleiding is ontwikkeld door deze vier competenties:

  • doelgericht communiceren
  • zorgbesprekingen leiden
  • leerkrachten adviseren
  • leerkrachten coachen

  te vertalen in 93 aspecten van professioneel gedrag. Deze aspecten vormden de leidraad van de driejarige opleiding.

  Elk jaar bestond uit 8 dagdelen training, 4 dagdelen verspreid over het jaar en een tweedaagse. Elk jaar sloten we af met een praktijkopdracht. De tijdsinvestering was gemiddeld 40 uur per jaar. De leergang werd mede vorm gegeven door een stuurgroep van het samenwerkingsverband.

  Deze leergang is op verzoek in verschillende variaties opnieuw uitgevoerd.