Een verandertraject met bedrijfskundig perspectief

Cas Bartman
Algemeen directeur
TOF Onderwijs
Marja en Francien hebben door hun persoonlijkheid en effectieve aanpak in korte tijd dit resultaat met ons weten te boeken.
resultaat

'We hebben nu als bovenschools team (algemeen directeur, twee stafmedewerkers) tweemaal met succes gebruik gemaakt van de diensten van Marja Klaver en Francien Zeggelt (verandertraject met bedrijfskundig perspectief). Eén van de doelen was om als team een meerwaarde te krijgen voor de organisatie, die uitstijgt boven de opgetelde kwaliteiten van ieder individu. Dat is zeker gelukt! Ook heeft het ons opgeleverd dat ieders rol scherper is geformuleerd. Met als gevolg een duidelijkere positionering van de stafmedewerkers binnen de organisatie. We zijn daarnaast alert gemaakt op onze ‘blinde vlekken’ en onze sterke en zwakke kanten en vooral hoe we daar als team bekwamer door kunnen zijn. Marja en Francien hebben door hun persoonlijkheid en effectieve aanpak in korte tijd dit resultaat met ons weten te boeken.'

Ons aanbod Leiderschap

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.