De vraag van de Kingschool - help ons 100% ouderbetrokkenheid te realiseren

Magda Nijmeijer
directeur
M.L. Kingschool
"Ouders zijn trots op de school. Er komen zij-instromers vanuit andere scholen."
Magda Nijmeijer

Magda Nijmeijer is directeur van de M.L. Kingschool. In het strategisch beleidsplan van de overkoepelende Stichting, Consent, is ouderbetrokkenheid een van de speerpunten. De werkgroep ’Ouderbetrokkenheid’ volgt eerst de workshop Glans-techniek. De werkgroep raakt geïnspireerd over deze praktische routekaart naar 100% ouderbetrokkenheid en besluiten het breder op te pakken.  

Acht scholen beginnen als pilot met de Glans-techniek. Dit doen ze vanuit het train-de-trainer concept. Dit is zo succesvol dat het inmiddels naar meer scholen uitgerold wordt. En als vervolg is er een blended learning programma ‘Waarderende en leerlinggestuurde driehoeksgesprekken’ ontwikkeld.

Het resultaat - een prettig pedagogisch klimaat

‘Zowel ouders, kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over de gesprekken die we volgens de methodiek van de Glans-techniek voeren. “Eindelijk wordt mij ook wat gevraagd”, hoor ik vaak. Ouders en leerlingen voelen zich meer serieus genomen. Gesprekken met ouders heb je toch, dus waarom niet leren hoe die effectiever en efficiënter kunnen? Bovendien is het een Train-de-Trainer-concept. Na verloop van tijd heb je de expertise zelf in huis.’ 

Marcel Poppink, bestuurder van scholengroep Stichting Consent

Een open sfeer maakt moeilijke thema's bespreken gemakkelijker

‘Onze ouders horen op verjaardagen andere ouders klagen over de school van hun kind. Mijn ouders raden hen aan om met hun klacht naar de directeur of school te gaan. Dan kunnen zij er iets aan doen. Want zo werkt het bij ons op school. Natuurlijk gaan er bij ons ook wel eens zaken mis. Maar omdat de sfeer open is en de relaties positief zijn, kunnen we het bespreken, oplossen en op een positieve manier verder gaan. Bekijk hier de videoreferentie van Magda

Magda Nijmeijer, directeur van de M.L. Kingschool

De opzet - blended learning

De eerste pilot besloeg 2 jaar met 8 scholen. Het train-de-trainer-programma werd ondersteund door Glans OnlineEen leergang bestaat uit 5 lessen, voor elke letter van de Glans-techniek een les. Dit is een uitgekiende online training, die je als directeur samen met je team doorloopt. Dit is nu omgezet in een blended learning programma 'Ouderbetrokkenheid; zo maak je er een succes van!

Van elke school deed de directeur en 2 teamleden mee. Samen vormden zij de regiegroep in de school. Deze groep implementeert zelf met het team in de school de Glans-techniek. Iedere 2 maanden een teamsessie rondom één letter met opdrachten.

Deze 8 pilotscholen inspireerden en leerden van elkaar. Lees het artikel over Consent en de Glans-techniek dat in Kader Primair van AVS verscheen. Je kunt het artikel downloaden onder het menu Publicaties.