Omgaan met ouders leergang 2

Met dit uitgekiende Train-de-trainer-programma, speciaal geschikt voor een groep van 5 tot 7 IKC’s en/of scholen, ga je op weg naar 100% succesvolle ouderbetrokkenheid. Je gaat teambreed succesvol samenwerken met elke ouder. Zo krijgt elke driehoek glans. Juist doordat je dit blended learning programma samen volgt, leer je van elkaar. 

In deze leergang is er uitgebreid aandacht voor ieders intra- en interpersoonlijke competentie, voor het verder professionaliseren van de communicatie. We richten ons met name op de G en de N. Het team krijgt de Glans-techniek in de vingers. Het expertteam bespreekt met de ouders de ambitie van de school. Succesvol samenwerken komt in het DNA van de schoolgemeenschap terecht, succesvol samenwerken met elkaar, de kinderen en hun ouders. Je sluit deze leergang af met een beleidsplan.