Klaver Academie ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De Drieslag koos voor GLANS als kapstok omdat de Glans-techniek wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertaald heeft in een praktisch toepasbare techniek.
cover case study

Stichting De Drieslag in Barneveld met toentertijd 7 scholen en kinderopvang (KO), had de wens om het onderwerp ouderbetrokkenheid handen en voeten te geven. Samen met de Klaver Academie startten zij een traject van 4,5 jaar.

In deze casus vertellen wij over de successen, de inzichten en de uitkomsten. Daarnaast verhalen we over de valkuilen die we zijn tegengekomen en hoe die vermeden kunnen worden. Vanzelfsprekend zorgt een traject van 4,5 jaar voor onverwachte uitdagingen. Die uitdagingen hebben tot nieuwe inzichten en verrassende resultaten geleid. Creatieve oplossingen die voortkwamen uit intensief en constructief overleg.

Dit alles maakt deze casus leerzaam voor IKC’s, KO’s en scholen die invulling willen geven aan het thema ‘ouderbetrokkenheid en succesvol samenwerken met ouders’.

De Drieslag werkt in 2021 met om en nabij 95% van de ouders succesvol samen, met de ambitie én het vertrouwen om door te groeien naar 100%. Hoe ze dat hebben gedaan, lees je in de case study Glans en De Drieslag.

Geertje van de Put
directeur Prinses Amaliaschool

Ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Nieuwsgierig geworden naar onze workshops, trainingen, leergangen, blended learning programma’s en coachingstrajecten, waarmee je dit thema in je school versterkt?

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.