Succesvol samenwerken met ouders in coronatijd

Klaverblad
Marja Klaver
09 september 2020
kind naar school

Het schooljaar is begonnen. Ouders komen niet meer op het schoolplein en leraren mailen, bellen of beeldbellen met ouders. Soms wel en soms niet in de vorm van een driehoeksgesprek.

“Voor het team zijn het hectische tijden, maar door het beeldbellen glanzen de relaties met de kinderen en ouders optimaal”, mailde de directeur mij in maart.

Nu zijn de omstandigheden echter anders. Kon je in maart voortborduren op wat je had opgebouwd met ouders, nu sta je aan het begin van de samenwerking. Om daar een succes van te maken, dat vraagt om een plan.
 

De uitdaging

Nu de afstand tussen leraar en ouders letterlijk groter is - er zit een schoolplein tussen - vraagt het opbouwen van een samenwerkingsrelatie om een bewuste keuze.

Het schoolteam van De Regenboog spreekt met elkaar af om elk ouderpaar maandelijks te spreken via beeldbellen. Om te horen hoe het thuis gaat, hoe hun kind thuiskomt van school, en om te vertellen wat op school goed gaat en wat om aandacht vraagt. Wanneer ouders niet kunnen of willen beeldbellen, is er telefonisch contact en worden ze in ieder geval uitgenodigd voor een gesprek op school met 1,5 meter afstand.

De directeur vermeldt het op de website, vertelt erover in de nieuwsbrief en de leraren geven de informatie op maat voor hun ouders via hun sociale media kanaal.
 

De valkuil

De valkuil van weinig contact, van elkaar nauwelijks spreken, is een gebrekkige samenwerking. Je vormt niet samen met ouders de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. Dan worden communicatielijnen langer en misverstanden zijn dan gauw is geboren. De drempel om contact op te nemen wordt wederzijds groter. Met als resultaat dat het kind letterlijk en figuurlijk alleen de weg aflegt tussen school en thuis.

 

Een stappenplan  

Hiermee leg je de basis om succesvol samen te werken met ouders.
 

1. Neem een besluit


Behoort goede samenwerkingsrelaties met ouders tot jouw top 5 prioriteit? Wetenschappelijk onderzoek leert ons dat kinderen zich maximaal ontwikkelen als leraar en ouders een goede relatie onderhouden, zodat kinderen aan beiden loyaal kunnen zijn. Juist daarom is een ontspannen basis voor het kind zo belangrijk.

 

2. Maak een plan


Als je weet hoe belangrijk je de samenwerking met ouders vindt en welk resultaat je ervan verwacht, maak een plan. Schat in wat nodig is om de samenwerking op gang te brengen, te onderhouden en te verdiepen.

Hoe vaak wil je contact maken met de ouders? Hoe vaak wil je hen zien voor de herfstvakantie en hoe vaak tussen de herfst- en kerstvakantie? Wanneer wil je hen met en wanneer wil je hen zonder hun kind spreken?

 

3. Werk aan succesvolle samenwerkingsrelaties  


Maak een lijst met mogelijkheden om contact met ouders te onderhouden. Inspireer elkaar door mooie voorbeelden van kleine, kortdurende contactmomenten te delen. Je kunt bellen en mailen, een leuke foto sturen van hun kind in de groep, een kaart meegeven met een compliment en om reactie vragen, een klein huiswerkje meegeven en er de week erna op terugkomen, de ouder vragen iets kleins met hun kind te doen, zoals 5 minuten lezen in dat en dat boek, je kunt ouders bedanken voor hun inzet.

Maak gebruik van de stelregel dat beladen onderwerpen vragen om face-to-face contact, en organiseer dat vanzelfsprekend corona-proof.
 

De onderbouw van basisschool De Harlekijn legt het team een plan voor hoe de communicatie met ouders tot kerst te stroomlijnen. Ze willen het teamplan graag delen met ouders en hen vertellen dat samenwerken, juist in de coronatijd, zo belangrijk is voor hun kind. 

  1. Bij een informatieve vraag of mededeling, mail of bel je elkaar.
  2. Als het rapport of portfolio besproken wordt en er zijn geen bijzonderheden, dan wordt er in overleg met de ouders een beeldbelafspraak via Teams gemaakt. Willen ouders graag een afspraak op school, dan wordt het gesprek gevoerd volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Als het even kan, heeft het gesprek de vorm van een driehoeksgesprek.
  3. Geeft het kind, de leraar of de ouder aan dat er iets besproken moet worden wat om een oplossing vraagt, vindt het gesprek op school plaats.

Het team besluit resultaten en successen in de bouwvergaderingen, die via Teams gaan, met elkaar te delen. Leraren gaan ook ouders vragen naar hun ervaringen met deze aanpak.Tenslotte is dit, weliswaar noodgedwongen, een interessant experiment. Het team van De Harlekijn houdt van ervaringsleren.
 

4. Vertel ouders wat je van plan bent


Vertel ouders hoe je tot kerst het contact wilt onderhouden en waarom. Vertel hen dat dit bij je werk hoort, juist omdat hun kind zich dan het beste ontwikkelt. Vertel ouders ook dat je hen ziet als ervaringsdeskundige en jezelf als onderwijsprofessional. En dat dit de basis vormt van jullie samenwerking.

Hoe duidelijker jij en jullie als team zijn, hoe eenvoudiger ouders zich daarbij aan kunnen sluiten. Wil een ouderpaar het anders, dan kun je dat natuurlijk overleggen. Doe dit vanuit een win-win strategie
 

Tot slot

Voor kinderen is het essentieel dat de belangrijke volwassenen in hun leven op een positieve manier over elkaar spreken. Dat brengt hen veiligheid en geborgenheid. Ook wanneer ouders andere waarden en normen hebben dan de school. Gebruik speciaal voor hen het stappenplan en ontdek wat het met je leerling doet als je een verbinding aangaat met diens ouders.

Aandacht hebben voor en besteden aan de samenwerking is het halve werk. Daar waar je vastloopt, kun je overwegen je te verdiepen in het versterken van je professionele communicatieve vaardigheden. En je kunt je collega’s om hulp vragen.

Ik wens je goede samenwerkingsrelaties met ouders toe.
En, zoals altijd, heb je een mooie aanvulling of een kritische feedback, je doet me een plezier als je reageert.  

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website