Succesvol samenwerken is als vermenigvuldigen

School met Glans
Marja Klaver
30 september 2020
hoofd en hart

Succesvol samenwerken met ouders in coronatijd. De een, zo hoor ik in mijn netwerk, vindt het rustig zonder ouders. De ander worstelt met de vraag hoe het contact met ouders te onderhouden. En van alles tussen deze twee uitersten. Het vraagt in ieder geval om een andere werkwijze, en dat vraagt om een strak plan. Zodat je goed weet wat je wilt, én hoe je dit bereikt.

In dit blog lees je hoe je in ongeveer 30 minuten een praktisch stappenplan maakt. Samen met je team, zodat zij de veranderingen ook dragen. En je kunt putten uit hun schat aan praktijkervaring. Met als doel: de relatie met ouders onderhouden en verdiepen. 

Zoals Covey ooit zei: “Een doel zonder plan, is niet meer dan een wens.”
Interessant? Fasten your seatbelt!
 

Waarom is succesvol samenwerken met ouders zo essentieel?

Succesvol samenwerken met ouders is en blijft een uitdaging. En mogelijk nu wel extra belangrijk, nu er letterlijk meer afstand is tussen leraar en ouders. Want ook al komen ouders niet of nauwelijks op het schoolplein en in de school, ieder kind neemt zijn of haar ouders in het hart mee naar school en de juf of meester in het hoofd mee naar huis.

Als hoofd en hart op gespannen voet met elkaar staan, brengt dit voor het kind spanning met zich mee. Terwijl een goede relatie tussen school en ouders, leerlingen de rust en geborgenheid geeft, die zij nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Dat is goed voorstelbaar en het wordt bevestigd door onderzoek
 

Stappenplan De samenwerking met ouders in coronatijd creatief vormgeven 

Stap 1. Bereid het voor  


Afhankelijk van de teamgrootte maak je groepjes van 5. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kom je samen in een grote ruimte of neemt elke groepje in een lokaal plaats, met een onderlinge videoverbinding via de digiborden. Jij als directeur leidt de sessie.

Stap 2. Verwoord de uitdaging 


Verwoord de uitdaging, waar jij met je team (van de school, het IKC of de KO) voor staat. En vraag om reactie. Doe dat kort en duidelijk. Laat de richting van een mogelijke oplossing achterwege. Geef zo nodig ruimte voor een korte analyse/vragen/feedbackronde. Formuleer het kort en krachtig. 

Een praktijkvoorbeeld 
Josefien, de directeur van De Klimop, legt haar team het volgende voor: hoe onderhouden wij de samenwerkingsrelatie met elke ouder als leraar (van de school) en met elke ouder als mentor (van de KO), met als doel dat we
-    weten hoe het gaat;
-    van elkaars ervaringen (u ervaringsdeskundig, wij professionals) leren; 
-    gerezen problemen tijdig samen oplossen.
Het doel van de brainstorm is wat mij betreft om zoveel mogelijk ideeën te inventariseren op een inspirerende manier. 

Stap 3. Ga brainstormen


Elk groepje wijst een schrijver en een voorzitter voor de procedure aan. De schrijver gebruikt een flipover.

1.  Maak je hoofd vrij  
De voorzitter vraagt ieder zich even op wat anders te concentreren, vraagt iemand een grap te vertellen, er echt voor te gaan zitten of even een paar keer diep adem te halen, zodat je met een vrij hoofd de volgende stap kunt zetten. 

2. Laat de uitdaging tot je doordringen
De voorzitter leest de uitdaging voor, vertelt dat in deze fase elk idee welkom is en dat een kritisch noot over een idee in stap 3 niet aan de orde is.

3. Elk idee is welkom en wordt genoteerd 
Vertel aan elkaar wat in je opborrelt als je de uitdaging hoort. Kwantiteit staat centraal. Laat grenzen los, vraag je niet af ‘kan dit wel?’. Elk idee is goed en houdt de creatieve gedachtestroom gaande. Het ene gekke idee roept het andere op en ineens is er een zeer creatief idee. Zeker als je samen brainstormt.

Josefien daagt iedere subgroep uit door te gaan tot er 30 ideeën, rijp en groen, op de flap staan. Om daarna een top 5 van favoriete mogelijkheden samen te stellen.  

4. Van de individuele naar de collectieve top 10 
Ieder loopt de flap met ideeën na, voegt samen wat goed bij elkaar past. Vraag ieder een eigen top 5 van beste ideeën te maken. De 5 tops 5 komen op een nieuwe flap. Laat iedereen individueel de tien beste ideeën van alle groepen belonen met de cijfers 1 tot en met 10. Alle punten bij elkaar opgeteld, zorgen zonder discussie voor de top 10 van deze groep. 

Stap 4. Zet met het MT de lijn uit 


De directeur verzamelt zowel de ervaringen als de verschillende top vijven. Het MT zet op basis hiervan de lijn uit waarmee het team de samenwerkingsrelaties met ouders ten tijde van de beperkende coronamaatregelen onderhoudt en verdiept.

Josefien zegt haar team toe voor de herfstvakantie het plan klaar te hebben en het haar team voor te leggen. Het team is blij met de uitkomsten en positief verrast door de creativiteit die gezamenlijk opborrelde.


Tot slot 

Deze werkvorm vraagt erom dat ieder teamlid zich kan vinden in de uitdaging. Mocht dat niet zo zijn, kun je de tijd goed gebruiken om juist de verschillen in visie en de vraagtekens in kaart te brengen. Mogelijk vraagt het om extra tijd in een andere vergadering. Om zo het belang, het nut en de noodzaak van succesvol samenwerken met ouders uit te spitten. Vanzelfsprekend helpen wij daar graag bij. Als gespreksleider of door inhoudelijk mee te denken over wat goed werkt in de samenwerking met ouders. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Of neem een kijkje bij ons aanbod Ouderbetrokkenheid

Heb jij met je team succeservaringen opgedaan of roept het bovenstaande vragen op, deel deze in het reactieveld hieronder. Waarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank!  

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website