Niet op één lijn, wat nu?

Klaverblad
Marja Klaver
06 november 2019
niet op 1 lijn

Succesvol samenwerken met ouders gaat goed, zolang je min of meer dezelfde opvatting hebt, dezelfde ervaring of hetzelfde beeld hebt van het kind. Als je om wat voor reden ook niet op één lijn zit, terwijl je wel samen tot een oplossing wilt komen, dan helpen deze 4 stappen je om van verschil van inzicht naar één lijn te komen. Van daaruit kun je verder werken om tot een win-win-oplossing te komen.

De casus waarmee we dit stappenplan handen en voeten geven, speelt rond de herfstvakantie.

Milan zit in groep 5. Dennis, de vader van Milan, is boos op de school en alles wat er mee samenhangt. Milan wordt weer gepest, ook dit jaar weer. Vooral als de leerkracht op het schoolplein even niet kijkt, is de grootste jongen van de klas geniepig en gemeen, vertelt Milan thuis huilend. De leerkracht van vorig jaar heeft beloofd dat de school goed op zou letten en er wat aan zou doen! Maar dat lijkt er in de verste verte niet op volgens de vader van Milan…

Kelly, de leerkracht van groep 5, let goed op, zowel in de klas als op het plein. Zij ziet Milan spelen en als ze aan het einde van de pauze vraagt hoe het is gegaan, antwoordt Milan ‘Goed!’.

Vader heeft een afspraak gemaakt, omdat hij wil praten over het pesten, zo vertelde hij aan de telefoon.

We vallen halverwege in het gesprek in. Vader Dennis en Kelly horen van elkaar dat zij heel anders kijken. Kelly vindt het meevallen, omdat zij goed oplet. Vader vindt juist dat ze op school - en met name Kelly - onvoldoende opletten. Hoe kan het anders dat Milan thuis zo overstuur is?

Ze zitten in de discussie en Kelly besluit dat zij het stappenplan, waar ze een training in hebben gehad, gaat gebruiken. 

Stap 1  Stap uit de discussie 
 • Herken de discussie
 • Stap uit de discussie 
 • Ga terug en verwoord jullie gezamenlijke doel: samenwerken in het belang van Milan  

Dit is wat Kelly doet, ze stopt met zich te verdedigen en zegt tegen vader Dennis: “Ook al kijken we anders, we willen allebei hetzelfde. Namelijk dat het goed gaat met Milan.” Vader knikt instemmend.

Stap 2  Luister eerst naar de ouder
 • Geef de ouder de ruimte om te vertellen
 • Luister met volle aandacht naar de ouder
 • Vat samen en vraag door tot je de ouder en het standpunt van de ouder begrijpt

Kelly vraagt Dennis wat Milan thuis vertelt en wat hij aan Milan ziet, waardoor hij ervan overtuigd is geraakt dat Milan gepest wordt. Kelly luistert goed, wat best lastig is, omdat zij ook haar kant van het verhaal heeft. Ze concentreert zich op het verhaal van vader en ziet dat het hem veel doet.

“Vooral als jij en de andere leerkrachten op het schoolplein even niet kijken, is Mees, de grootste jongen van de klas geniepig en gemeen, vertelt Milan thuis huilend. En dat doet hij niet zomaar”, voegt vader Dennis eraan toe.

Kelly vat het verhaal van vader Dennis kernachtig samen. Op Kelly’s vraag of het verhaal zo compleet is, zegt vader voluit ja. Kelly vraagt vader of hij haar kant van het verhaal wil en kan horen.

Meestal zeggen ouders ja op deze vraag, vooral als zij zichzelf helemaal hebben kunnen uitspreken. Als de ouder nee zegt (en deze vraag popt meestal in een training over dit onderwerp op) ga ik ervan uit dat de ouder nog meer op zijn/haar hart heeft. Vraag ernaar en luister goed naar het antwoord. Stel daarna de vraag nog een keer.

Stap 3  Vertel jouw kant van het verhaal
 • Vraag de ouder of de ouder jouw verhaal kan horen
 • Vertel jouw kant van het verhaal
 • Benoem de overeenkomsten en de verschillen

Kelly vertelt dat ze extra aandacht heeft voor het proces in de groep. Ze let op de veiligheid, zowel in de klas als op het plein. Zij ziet Milan spelen en ravotten, en als zij einde van de pauze vraagt hoe het is gegaan, antwoordt Milan ‘Goed’. Ook vraagt ze regelmatig aan Mees hoe het is gegaan. Kelly ziet dat Mees en Milan elkaar opzoeken, elkaar in de haren zitten en dat Mees vaak de sterkste is en Milan de slimste van de twee is. Ze zijn net niet aan elkaar gewaagd, maar veel scheelt het niet, zo eindigt Kelly haar verhaal. Vader luistert, kan het niet goed geloven. De concrete voorbeelden van Kelly laten hem echter niet zoveel keus. 

Kelly benoemt waarin de visie van vader en haarzelf overeenkomen en waarin zij verschillend  kijken. “We willen allebei het beste voor Milan. Dennis, jij hoort van Milan dat hij gepest wordt, ik zie en hoor het niet. Daarin kijken we anders en geeft Milan ons ook andere informatie.”

Stap 4  Zoek naar de win-win oplossing
 • Beschrijf het probleem
 • Onderzoek het probleem in termen van behoefte
 • Brainstormen over oplossingen
 • Beoordelen van de oplossingen
 • Keuze voor een oplossing

Dennis vindt het erg dat zijn zoon zich op school onveilig voelt en hij wil dat Milan niet gepest wordt. Kelly vindt de twee zo verschillende verhalen van Milan een probleem, zij vraagt zich hardop af, welke reden Milan daarvoor heeft. Zij kent Milan als een eerlijke jongen. Zij wil graag met Milan praten en vader wil daar graag bij zijn. Ze besluiten een afspraak te maken om met zijn drieën om tafel te gaan zitten voor een open en constructief gesprek.

Tot slot

Oefen, probeer uit en vind je eigen weg. In het begin kan het onwennig of zelfs gemaakt voelen, om een stappenplan te gebruiken. Ervaar wat het effect is als je lijn en structuur in een beladen gesprek kunt aanbrengen.

Wil je graag persoonlijke begeleiding? We geven veel trainingen op dit gebied. Een kort coachingstraject behoort ook tot de mogelijkheden, als je hiermee in een individuele setting aan de slag wilt.

Je kunt je abonneren op ons Youtube-kanaal, daar staan volop praktische filmpjes. Zoals deze met een stappenplan speciaal voor het communiceren met boze ouders.

Hoe het afliep met Milan en Mees

Tijdens het gesprek met vader en Kelly vertelde Milan dat Mees zijn handen gebruikt als ze ruzie hebben en Mees niet met woorden kan winnen. Milan wordt daar boos van. Juf Kelly stelt voor dat ze met Mees en Milan gaat praten om samen een oplossing te zoeken. Vader is blij dat de school hem heeft gehoord en dat er actie wordt ondernomen die Milan hoogstwaarschijnlijk zal helpen.

Kelly houdt vader op de hoogte van de uitkomst van het gesprek.

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website