Een knappe kop of gouden handjes?

School met Glans
Marja Klaver
25 november 2020
goudvis

Adviesgesprekken in groep 8 kunnen soms uitmonden in een slechtnieuwsgesprek. Zeker als je met ouders niet op een lijn zit en zij een heel ander advies in hun hoofd hebben. Geen goede afsluiting van de lagere schoolloopbaan voor het kind. 

In dit blog vind je een voorbeeld van een doorgaande lijn in de bovenbouw. Met deze lijn breng je vanaf groep 6 een proces op gang, waardoor je toegroeit naar een gezamenlijk gedragen advies. Een advies waar leraar, leerling én ouders achter staan. Hiermee voorkom je onaangename verrassingen in groep 8. Met deze lijn is het advies een logische stap, waarmee je de lagere schoolloopbaan succesvol afsluit. Belangrijk omdat juist dan de leerling met plezier en zelfvertrouwen de overstap naar het vervolgonderwijs maakt. Een goede basis voor succes. 

De doorgaande lijn van groep 6 tot en met groep 8 

In dit voorbeeld ben ik uitgegaan van…

  • twee officiële momenten in de driehoeksgesprekken per schooljaar, zodat je geen extra gespreksmomenten in hoeft te lassen;
  • de vorm van waarderende, ontwikkelingsgerichte en leerling gestuurde driehoeksgesprekken;
  • het toegroeien naar een advies waar iedereen in de driehoek blij van wordt.

Dit voorbeeld heeft als doel een inspiratiebron te zijn voor jou als directeur, voor het MT of het team. Gebruik het als basis voor een eigen doorgaande lijn op maat. 
 

Groep 6. Verkenning van wensen, mogelijkheden en verwachtingen 

Driehoeksgesprek 1    Dromen en mogelijkheden 

in november, januari of februari 

Onderwerpen 
o    De opzet voor de komende drie jaar 
o    Het doel is dat we samen uitkomend bij advies, waar ieder blij van wordt 
o    Dit is stap 1: het verkennen van wensen, verwachtingen en mogelijkheden 
o    Je maakt een afspraak over een ‘mogelijke of noodzakelijke volgende stap’  

Driehoeksgesprek 2    Resultaten en mogelijkheden 

in april, mei, juni of juli

Onderwerpen 
Passen de behaalde resultaten en ontwikkelingen bij de wensen van kind en ouders? Waarin wel en waarin nog niet? Wat betekent dit voor de aandachtspunten in groep 7?
Je mag er samen van uitgaan dat er in de komende twee jaar nog van alles mogelijk is, zeker als je er samen de schouders onder zet. 
De leraar zet de uitkomst in het leerlingvolgsysteem, kind en ouders nemen dit mee naar het kennismakingsgesprek met de leraar van groep 7. 
 

Groep 7     Waar wil je graag naar toe? 

Driehoeksgesprek 3    Wat heb jij nodig?

 in november, januari of februari 

Onderwerpen 
Indien leraar, ouders en kind weten waar het naartoe gaat en daar blij mee zijn, is er geen extra werk aan de winkel. Behalve rustig doorgaan.
Liggen wens en werkelijkheid uit elkaar, dan is het de kunst een brug tussen beiden te bouwen. De leraar draagt de juiste bouwstenen aan. Het kind vertelt, vaak verrassend, zo leert de ervaring, wat hij/zij nodig heeft en van wie om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Een kindgesprek is een mooie voorbereiding op dit derde driehoeksgesprek. Dit gesprek eindigt met een concreet kindplan voor de komende periode, waarin je precies de stappen verwoordt die naar het gewenste resultaat leiden. Hier vind je onze korte trainingsvideo over de essentie van hoe je goede kindgesprekken voert: Kindgesprekken, die het verschil maken. Een succesnummer, want hij is inmiddels bijna 5.000 keer bekeken. 

Driehoeksgesprek 4    Hoe blij word je van dit preadvies 

in april, mei, juni of juli

Onderwerpen 
Op basis van alle behaalde resultaten en doorgemaakte ontwikkelingen, stelt de leraar een pre-advies op. De leraar vraagt ouders en kind: ‘Hoe blij word je van dit pre-advies?’.
Op basis van de antwoorden, ontwikkelt zich een gesprek, dat al dan niet uitmondt in een kindplan voor groep 8. 


Groep 8    Het advies 

Driehoeksgesprek 5    Wat vraagt nog aandacht?  

in november, januari of februari 

Onderwerpen 
De leraar checkt of ouders, kind en leraar nog op één lijn zitten, nu groep 8 een paar maanden onderweg is. 
Is er een kindplan gemaakt, dan is het stilstaan bij de behaalde resultaten nu aan de orde. Goede vragen zijn:
-    Hoever zijn we op weg naar het gewenste advies?
-    Welke successen zijn behaald en wat betekent dat?
-    Wat is er nodig om het gewenste advies te kunnen geven? Wat vraagt dat van wie en hoe kan dat gerealiseerd worden?

Het gesprek sluit af met een kindplan voor deze laatste periode. 

Driehoeksgesprek 6    Het adviesgesprek  


Onderwerpen 
In dit gesprek wordt het advies vastgesteld en teruggekeken naar het eerder vastgestelde doel. Successen worden gedeeld en er wordt vooruitgekeken naar de overgang naar het vervolgonderwijs. 
 

Tot slot

Bespreek de lijn met je MT, in je team of met de bovenbouw. Pas de lijn aan, aan jullie onderwijsvisie, aan de visie en missie van de school. Maak de lijn op maat voor leraren, ouders en leerlingen, waardoor je goed aansluit bij jullie leerling- en ouderpopulatie. Begin op tijd met het voorbereiden van en toewerken naar het schooladvies, zodat het een gezamenlijk gedragen resultaat heeft, waar kind, ouders en leraar blij mee zijn en niemand voor vervelende verrassingen komt te staan.   

Ondersteuning
Zien jullie de waarde van echt goede kind- en driehoeksgesprekken? Willen jullie het leerlinggestuurd en waarderend voeren van deze gesprekken helemaal in de vingers krijgen? 
Wij ontwikkelden een blended learning programma; een uitgekiende mix van online en offline leren op maat. Hier vind je de demo van het programma.

Heb je een vraag, feedback of een reactie op dit blog, laat hieronder een reactie achter. Ik reageer altijd. Wil je graag dat ik persoonlijk met je meedenk? Neem contact met me op. Ik sta je graag te woord. 
 

Reactie toevoegen

Deze wordt niet getoond op de website