kwetsbaar
Pedagogisch klimaat
Ouderbetrokkenheid

De complexe, kwetsbare en uitdagende ouder

Training

Elke ouder is natuurlijk betrokken bij zijn of haar kind. In het verlengde daarvan is de ouder betrokken bij de school waar hun kind naar toe gaat. Deze betrokkenheid kan positief, negatief of neutraal zijn. Een kind ontwikkelt zich op school het beste wanneer ouders zich op een positieve manier uitlaten over de school, zo leert onderzoek. Daarom is het noodzakelijk dat er jaar in, jaar uit een positieve relatie bestaat tussen ouders en leerkrachten. Alleen op basis van die positieve relatie kun je als partners met elkaar samenwerken.

Dat gaat vaak als vanzelf goed. Soms echter komt de relatie niet tot stand, raakt de relatie verstoord en wordt samenwerken een uitdaging. Het is aan het schoolteam om deze uitdaging tot een goed einde te brengen. Zodat ook kinderen van complexe, kwetsbare en uitdagende ouders zich goed blijven ontwikkelen.

Voor wie

Voor directeuren en IB’ers

Met extra aandacht voor de inrichting van het schoolsysteem.Want juist wanneer het systeem van begin af aan gericht is op succesvol samenwerken met ouders, heb je de grootste kans dat de samenwerking met elke ouder tot stand komt; ook met de complexe, kwetsbare of uitdagende ouder.  
 

Voor schoolteams

Voor schoolteams, die samen deze training willen volgen. Dat is effectief, omdat je de opgedane inzichten meteen in gezamenlijkheid handen en voeten kunt geven. En je groeit spelenderwijs naar elkaar toe.

Inhoud

De training ‘begint’ met een klein intakegesprek. Op basis van de uitkomsten krijgt het ene onderdeel meer en het andere minder accent.
 

Dagdeel 1     De uitdagende ouder en het schoolsysteem

De feedback of kritiek van welke ouders dan ook is gratis advies. Wanneer je vanuit deze mindset naar ouders luistert, hun verhaal op waarde schat, samenvat en doorvraagt, ontdek je waar hun advies over gaat. Tegelijkertijd stort je op de emotionele bankrekening van de samenwerking. 

In dit dagdeel is de focus gericht op het beleid en de systematiek die de school hanteert en het beste kan hanteren om van samenwerken, ook met de complexe, kwetsbare en uitdagende ouder, een succes te maken.

 

Dagdeel 2     Waar heeft de complexe en kwetsbare ouder behoefte aan?  

Verslaafd zijn, een verstandelijke beperking of een stoornis hebben, maakt een ouder kwetsbaar. Een hele andere (sub) culturele achtergrond maakt een ouder mogelijk complex. Krachtig emotioneel reageren en de oppositie kiezen maakt een ouder uitdagend. Wat zijn essentiële ingrediënten om als schoolteam op professionele wijze met juist deze ouders samen te werken? Wat vraagt dit van een schoolteam, van de directeur, de IB’er?

 

De do’s en don’ts in beide dagdelen komen voort uit literatuuronderzoek, onze praktijkervaring en good practices. Je vertaalt ze naar je eigen schoolsituatie. We sluiten de dagdelen we af met een eenvoudige verbeteropdracht.

Resultaat
 • Je ontdekt wat je van de ‘uitdagende, kwetsbare en complexe’ ouder kunt leren
 • Je weet wat literatuuronderzoek vertelt over de do’s en don’ts als het gaat om succesvol samenwerken met ouders
 • Je kent de 5 stappen om succesvol samen te werken met ouders
 • Je onderkent wat je nu al doet, waardoor de samenwerking met de meeste ouders succesvol verloopt
 • Je versterkt je schoolsysteem, waardoor ook de samenwerking met uitdagende, kwetsbare en complexe ouders, verbetert
Werkwijze

Deze training is gebaseerd op de competentie: succesvol samenwerken, speciaal met de complexe, kwetsbare en uitdagende ouders. De training vormt samen met de praktijk de bouwstenen om deze competentie te ontwikkelen. 


We werken in deze trainingen met de volgende technieken: 

 • (zelf)reflectie door vragenlijsten
 • verwoorden van eigen ervaringen
 • gesprek over theoretische begrippen in relatie tot eigen praktijkervaring
 • meegebrachte en/of zelf ingebrachte cases
 • oefening in, training van en experimenteren met vaardigheden

De effectiviteit van de training neemt toe, wanneer je na ongeveer 4 weken je ervaringen met elkaar deelt en van elkaars ervaringen leert.  

Tijdsinvestering

8 uur in totaal 

 • 6 contacturen 
 • 1 uur voorbereiden
 • 1  uur teamleren 

Interesse?

We leveren maatwerk en we hebben standaard aanbod.

Neem contact met Marja Klaver op om te bespreken wat voor jou en jouw schoolteam het beste is. Zij denkt graag met je mee hoe je succes boekt. Het eerste gesprek is kosteloos.

GRATIS
Dé 5 actie-punten

die zeker niet mogen ontbreken in je komende schooljaarplan

Waarom Klaver Academie?

 • Maatwerk in coaching, training en leergangen
 • Gespecialiseerd in het versterken
  van onderwijsprofessionals sinds 1998
 • Gericht op duurzame verandering
 • Slim aanbod van theorie en praktijk
 • Blended learning met praktische online en offline trainingen